Sân Đại Kim – Q. Hoàng Mai


ĐỊA CHỈ: 37/464 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội SỐ SÂN: 03 ĐIỆN THOẠI: 0904624180 DỊCH VỤ: Sân tập Máy bắn bóng Huấn luyện viên Cho thuê vợt Đồ uống và đồ ăn nhẹ Gửi xe miễn phí, có chỗ đỗ xe ô tô ĐẶT SÂN BẢN ĐỒ

Sân Khúc Hạo – Q. Ba Đình


ĐỊA CHỈ: 37/464 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội SỐ SÂN: 03 ĐIỆN THOẠI: 0904624180 DỊCH VỤ: Sân tập Máy bắn bóng Huấn luyện viên Cho thuê vợt Đồ uống và đồ ăn nhẹ Gửi xe miễn phí, có chỗ đỗ xe ô tô ĐẶT SÂN BẢN ĐỒ

Sân Ngoại Giao Đoàn – Q. Ba Đình


ĐỊA CHỈ: 37/464 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội SỐ SÂN: 03 ĐIỆN THOẠI: 0904624180 DỊCH VỤ: Sân tập Máy bắn bóng Huấn luyện viên Cho thuê vợt Đồ uống và đồ ăn nhẹ Gửi xe miễn phí, có chỗ đỗ xe ô tô ĐẶT SÂN BẢN ĐỒ

Sân Phạm Ngũ Lão – Q. Hoàn Kiếm


ĐỊA CHỈ: 37/464 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội SỐ SÂN: 03 ĐIỆN THOẠI: 0904624180 DỊCH VỤ: Sân tập Máy bắn bóng Huấn luyện viên Cho thuê vợt Đồ uống và đồ ăn nhẹ Gửi xe miễn phí, có chỗ đỗ xe ô tô ĐẶT SÂN BẢN ĐỒ

Sân Phòng không Không quân – Q. Hoàng Mai


ĐỊA CHỈ: 37/464 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội SỐ SÂN: 03 ĐIỆN THOẠI: 0904624180 DỊCH VỤ: Sân tập Máy bắn bóng Huấn luyện viên Cho thuê vợt Đồ uống và đồ ăn nhẹ Gửi xe miễn phí, có chỗ đỗ xe ô tô ĐẶT SÂN BẢN ĐỒ

Sân Sodaco – Q.Tây Hồ


ĐỊA CHỈ: 37/464 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội SỐ SÂN: 03 ĐIỆN THOẠI: 0904624180 DỊCH VỤ: Sân tập Máy bắn bóng Huấn luyện viên Cho thuê vợt Đồ uống và đồ ăn nhẹ Gửi xe miễn phí, có chỗ đỗ xe ô tô ĐẶT SÂN BẢN ĐỒ